Subsidie

Categorieën
Archief
IMC
Partner in subsidieadvies

Heb je als werkgever leerlingen of studenten gedurende schooljaar 2020-2021 begeleid binnen je organisatie? Dan kom je in aanmerking voor subsidie. De subsidie kan oplopen tot maximaal € 2.700 per leerling of student. Zoals het er naar uitziet wordt er dit jaar vanuit het Nationaal Programma Onderwijs extra budget vrijgemaakt waardoor het maximale bedrag dit […]

Lees meer
IMC
Partner in subsidieadvies

Werkgevers die de NOW 2.0 hebben aangevraagd, zijn verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan scholing te doen. Als onderdeel van dit tweede steunpakket van de overheid kunnen werknemers, flexwerkers, ZZP’ers, ondernemers en werkzoekenden een beroep doen op tegemoetkoming voor ontwikkeladvies en scholing: de regeling “NL leert door”! Met deze financiële ondersteuning van totaal […]

Lees meer
Peter Roskam
Specialist HRM & Loonadvies

Voor MKB-bedrijven die kennis en vaardigheden van het personeel up-to-date willen houden is SLIM-subsidie aan te vragen: Subsidie Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in het MKB. De regeling gaat in september opnieuw open. De maximale subsidie bedraagt € 25.000 per werkgever.

Lees meer
IMC
Partner in subsidieadvies

Heb je als werkgever leerlingen of studenten gedurende schooljaar 2019-2020 begeleid binnen je organisatie? Dan kom je in aanmerking voor subsidie. De subsidie kan oplopen tot max. € 2.700 per leerling of student. Subsidiedoel Met de subsidieregeling Praktijkleren wil het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers stimuleren om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden, […]

Lees meer
Peter Roskam
Specialist HRM & Loonadvies

In het bedrijfsleven ontbreekt soms tijd en geld om te investeren de kennis en vaardigheden van personeel. De overheid stelt daarom jaarlijks ruim 48 miljoen euro beschikbaar voor personeelsbeleid, leren en ontwikkelen. De nieuwe regeling SLIM biedt subsidie voor een individuele MKB onderneming tot € 25.000. De maximale subsidie voor een samenwerkingsverband bedraagt maar liefst […]

Lees meer
IMC
Partner in subsidieadvies

Wist je dat er € 900 subsidie aan te vragen is voor een ontwikkeltraject voor 45+’ers? Wist je dat loopbaanadvies kan bijdragen aan het gezond behalen van het pensioen? Stimuleer je 45+ werknemers hun loopbaan in eigen handen te nemen! Geef ze inzicht in hun toekomstperspectief van eigen werk, competenties en loopbaanmogelijkheden. De regeling bestaat […]

Lees meer
IMC
Partner in subsidieadvies

Heb je als werkgever leerlingen of studenten begeleid binnen je organisatie? Dan kom je in aanmerking voor subsidie. De doelgroepen die in aanmerking komen zijn zelfs uitgebreid ten opzichte van vorig jaar. De subsidie bedraagt max. €2.700 per leerling of student. Subsidiedoel Met de subsidieregeling Praktijkleren wil het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers […]

Lees meer
IMC
Partner in subsidieadvies

!!!!!! Let op: De subsidieregeling ESF is inmiddels gesloten !!!!!! De subsidie van het Europees Sociaal Fonds om duurzame inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen wordt stopgezet. In april kan echter nog voor de laatste keer een aanvraag worden ingediend. Een mooie kans om gesubsidieerd uw organisatie te versterken en het welzijn van uw medewerkers te […]

Lees meer