Nieuws

Categorieën
Archief
14 juni 2021

Heb je als werkgever leerlingen of studenten gedurende schooljaar 2020-2021 begeleid binnen je organisatie? Dan kom je in aanmerking voor subsidie. De subsidie kan oplopen tot maximaal € 2.700 per leerling of student. Zoals het er naar uitziet wordt er dit jaar vanuit het Nationaal Programma Onderwijs extra budget vrijgemaakt waardoor het maximale bedrag dit jaar gegarandeerd kan worden. Bovendien geldt voor bepaalde sectoren nog een extra toeslag.

Subsidiedoel

Met de subsidieregeling Praktijkleren wil het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers stimuleren om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden, zodat leerlingen, studenten en werknemers zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt. Bijkomend voordeel is dat werkgevers kunnen beschikken over beter opgeleide werknemers. Tevens is het doel om het aantal leerwerkplaatsen voor studenten te bevorderen op plaatsen waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel.

Subsidie met terugwerkende kracht

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 16 september 2021 voor het schooljaar 2020-2021. Om in aanmerking te komen voor subsidie zijn er een aantal voorwaarden waaraan je dient te voldoen, waaronder de registratie als “erkend leerbedrijf” (bij vmbo en mbo trajecten) en de aanwezigheid van een (praktijkleer) overeenkomst die de afspraken beschrijft tussen jouw als werkgever en de overige partijen.

Welke leerlingen en studenten komen in aanmerking?

Leerlingen uit het praktijkonderwijs en voorgezet speciaal onderwijs (uitstroomprofiel arbeidsmarktgericht) die een stage lopen

VMBO – leerlingen die een entreeopleiding of een leer-werktraject volgen in de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo

MBO – deelnemers aan een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) in het MBO

HBO – studenten die een duale of deeltijd hbo-opleiding volgen binnen de sectoren techniek, landbouw en natuurlijke omgeving of gezondheidszorg, gedrag en maatschappij

Ook Promovendi of Technologisch ontwerpers in opleiding (toio) die een promotieonderzoek resp. ontwerpopdracht uitvoeren onder begeleiding van een universiteit vallen onder de doelgroep.

Tegemoetkoming COVID-19

Heb je in verband met het coronavirus een gedwongen sluiting gehad sinds 16 december 2020? De weken waarin je de student hierdoor geen begeleiding kon bieden worden niet in mindering gebracht op de subsidie. Ditzelfde geldt voor bedrijven die weliswaar niet gedwongen gesloten waren, maar toch moesten sluiten, omdat voortzetting van het bedrijf, met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM, niet verantwoord was.

Extra subsidie voor bepaalde sectoren

Er is extra subsidie (toeslag) beschikbaar voor erkende leerbedrijven die een mbo bbl-leerplek aanbieden in de sectoren landbouw, horeca en recreatie en in conjunctuurgevoelige sectoren. Zij kunnen bovenop de gebruikelijke subsidie praktijkleren een extra subsidiebedrag aanvragen.

Aanvragen en verantwoorden

Wij stellen je graag voor aan onze subsidie specialist Judith Simonse (j.simonse@imcosa.nl). Zij dient de subsidieaanvraag tijdig voor je in én informeert je over de (administratieve) voorwaarden. Vermoed je dat je organisatie in aanmerking komt voor deze subsidie, neem dan contact op!

info@HRY.nl | +31(0) 184 49 68 00

IMC
Partner in subsidieadvies