Nieuws

Categorieën
Archief
25 juni 2020

Heb je als werkgever leerlingen of studenten gedurende schooljaar 2019-2020 begeleid binnen je organisatie? Dan kom je in aanmerking voor subsidie. De subsidie kan oplopen tot max. € 2.700 per leerling of student.

Subsidiedoel

Met de subsidieregeling Praktijkleren wil het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers stimuleren om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden, zodat leerlingen, studenten en werknemers zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt. Bijkomend voordeel is dat werkgevers kunnen beschikken over beter opgeleide werknemers. Tevens is het doel om het aantal leerwerkplaatsen voor studenten te bevorderen op plaatsen waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel.

Subsidie met terugwerkende kracht

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 16 september 2020. voor het schooljaar 2019-2020. Om in aanmerking te komen voor subsidie zijn er een aantal voorwaarden waaraan je dient te voldoen, waaronder de registratie als “erkend leerbedrijf” (bij vmbo en mbo trajecten) en de aanwezigheid van een (praktijkleer) overeenkomst die de afspraken beschrijft tussen jouw als werkgever en de overige partijen.

Welke leerlingen en studenten komen in aanmerking?

  • Leerlingen uit het praktijkonderwijs en voorgezet speciaal onderwijs (uitstroomprofiel arbeidsmarktgericht) die een stage lopen
  • VMBO – leerlingen die een entreeopleiding of een leer-werktraject volgen in de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo
  • MBO – deelnemers aan een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) in het MBO
  • HBO – studenten die een duale of deeltijd hbo-opleiding volgen binnen de sectoren techniek, landbouw en natuurlijke omgeving of gezondheidszorg, gedrag en maatschappij
  • Ook Promovendi of Technologisch ontwerpers in opleiding (toio) die een promotieonderzoek resp. ontwerpopdracht uitvoeren onder begeleiding van een universiteit vallen onder de doelgroep.

Tegemoetkoming COVID-19

Heb je tot en met 19 mei 2020 een gedwongen sluiting gehad in verband met het coronavirus? De weken waarin je de student hierdoor geen begeleiding kon bieden worden niet in mindering gebracht op de subsidie.

Aanvragen en verantwoorden

Wij stellen je graag voor aan onze subsidie specialist Judith Simonse (j.simonse@imcosa.nl).  Zij dient de subsidieaanvraag tijdig voor je in én informeert je over de (administratieve) voorwaarden. Vermoed je dat je organisatie in aanmerking komt voor deze subsidie, neem dan contact op!

info@HRY.nl | +31(0) 184 49 68 00

IMC
Partner in subsidieadvies