Nieuws

Categorieën
Archief
11 augustus 2020

Voor MKB-bedrijven die kennis en vaardigheden van het personeel up-to-date willen houden is SLIM-subsidie aan te vragen: Subsidie Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in het MKB. De regeling gaat in september opnieuw open. De maximale subsidie bedraagt € 25.000 per werkgever.

De SLIM-regeling kent de volgende doelen:

1.     Doorlichting scholingsbehoefte van bedrijf, resulterend in opleidings- of ontwikkelplan;

2.     Loopbaan- of ontwikkeladviezen;

3.     Methode ontwikkelen of invoeren die werkenden stimuleert verder te ontwikkelen;

4.     Praktijkleerplaatsen in derde leerweg bij erkend leerbedrijf.

Data

De aanvraag voor de SLIM-subsidie kan worden ingediend tussen 1 september en 30 september 2020. Neem dus snel contact op om eventuele projectplannen te bespreken!

Contact

Zijn duurzame inzetbaarheid en een leven lang ontwikkelen van personeel onderwerpen die in jouw onderneming spelen? Neem contact op met de subsidie specialisten van IMC: Roland van de Graaf (r.vd.graaf@imcosa.nl) of Sabine de Grauw (s.degrauw@imcosa.nl). Zij maken graag een afspraak om de regeling in relatie tot jouw organisatie toe te lichten en bieden vervolgens volledige ondersteuning bij het benutten van deze regeling en de uitvoering van de werkzaamheden.

info@HRY.nl | +31(0) 184 49 68 00

Sabine de Grauw
Specialist Operationeel- & Tactisch HRM