Nieuws

Categorieën
Archief
23 juli 2019

Heb je als werkgever leerlingen of studenten begeleid binnen je organisatie? Dan kom je in aanmerking voor subsidie. De doelgroepen die in aanmerking komen zijn zelfs uitgebreid ten opzichte van vorig jaar. De subsidie bedraagt max. €2.700 per leerling of student.

Subsidiedoel
Met de subsidieregeling Praktijkleren wil het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers stimuleren om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden, zodat leerlingen, studenten en werknemers zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt. Bijkomend voordeel is dat werkgevers kunnen beschikken over beter opgeleide werknemers. Tevens is het doel om het aantal leerwerkplaatsen voor studenten te bevorderen op plaatsen waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel.

Subsidie met terugwerkende kracht
Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 16 september a.s. voor het schooljaar 2018-2019. Om in aanmerking te komen voor subsidie zijn er een aantal voorwaarden waaraan je dient te voldoen waaronder de registratie als “erkend leerbedrijf” (bij vmbo en mbo trajecten) en de aanwezigheid van een (praktijkleer) overeenkomst die de afspraken beschrijft tussen jouw als werkgever en de overige partijen.

Welke leerlingen en studenten komen in aanmerking?

  • Leerlingen uit het praktijkonderwijs en voorgezet speciaal onderwijs (uitstroomprofiel arbeidsmarktgericht) die een stage lopen
  • VMBO – leerlingen die een entreeopleiding of een leer-werktraject volgen in de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo
  • MBO – deelnemers aan een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) in het MBO
  • HBO – studenten die een duale of deeltijd hbo-opleiding volgen binnen de sectoren techniek, landbouw en natuurlijke omgeving of gezondheidszorg, gedrag en maatschappij
  • Ook Promovendi of Technologisch ontwerpers in opleiding (toio) die een promotieonderzoek resp. ontwerpopdracht uitvoeren onder begeleiding van een universiteit vallen onder de doelgroep.

Aanvragen en verantwoorden
Wij stellen je graag voor aan onze subsidie specialist: Judith Simonse. Zij dient de subsidieaanvraag tijdig voor je in én informeert je over de (administratieve) voorwaarden. Vermoedt je dat je organisatie in aanmerking komt voor deze subsidie, neem dan contact op!

info@HRY.nl | +31(0) 184 49 68 00

IMC
Partner in subsidieadvies