Nieuws

Categorieën
Archief
20 maart 2019

!!!!!! Let op: De subsidieregeling ESF is inmiddels gesloten !!!!!!

De subsidie van het Europees Sociaal Fonds om duurzame inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen wordt stopgezet. In april kan echter nog voor de laatste keer een aanvraag worden ingediend. Een mooie kans om gesubsidieerd uw organisatie te versterken en het welzijn van uw medewerkers te stimuleren.

In het recente verleden hebben heel wat klanten van Hoek en Blok door middel van deze subsidie hun personeelsbeleid naar een hoger plan weten te krijgen, met als gevolg minder verzuim, betere doorstroming, minder verloop en uiteindelijk betere resultaten. ESF-subsidie wordt gegeven voor projecten op het gebied van:

  • het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer;
  • het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden;
  • het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap;
  • het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement.

Vóór 16 april
Voor deze laatste subsidieronde kunnen de aanvragen tussen 8 en 16 april ingediend worden. Dit kan voor maximaal vijftig procent van 25.000 euro aan HRM-werkzaamheden. Het maximale subsidiebedrag bedraagt dus 12.500 euro. De werkzaamheden moeten door een erkend HRM-adviesbureau uitgevoerd worden: zowel IMC, Hoek en Blok als VerzuimPreventPlus voldoen aan deze criteria. In augustus of september wordt bekend of het bedrag is toegekend of niet. Vervolgens is er twaalf maanden de tijd om de werkzaamheden te laten uitvoeren. Hoek en Blok ondersteunt graag bij het opstellen van de aanvraag. De investering hiervoor bedraagt maximaal 1.500 euro, die bij toekenning opgenomen kan worden in het subsidiebedrag.

IMC
Partner in subsidieadvies