Nieuws

Categorieën
Archief
HRM
19 januari 2021

Is jouw organisatie actief in de sector Bouw & Infra? Dan komen je werknemers met een bouwplaatsfunctie mogelijk in aanmerking voor de zwaarwerkregeling, waardoor ze maximaal 3 jaar eerder kunnen stoppen met werken!

De zwaarwerkregeling

Vanaf 1 januari 2021 kunnen bouwplaatsmedewerkers die vallen onder de cao Bouw & Infra maximaal 3 jaar vóór de AOW-leeftijd stoppen met werken. De bouwplaatsmedewerker krijgt dan een uitkering die het gat vult tot de AOW en het ouderdomspensioen. Het uitkeringsbedrag is € 21.200 bruto per volledig jaar (€1.766,67 bruto per maand) dat eerder wordt gestopt, inclusief vakantiegeld. Werkt de bouwplaatsmedewerker minder dan 40 uur in de week? Dan wordt de uitkering naar rato van het deeltijdpercentage verstrekt.

Deze cao-afspraak wordt “de zwaarwerkregeling” genoemd. De zwaarwerkregeling is van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 van kracht. Werknemers kunnen gebruik maken van de regeling indien zij aan elk van de voorwaarden voldoen. Er is een speciale flyer opgesteld voor werknemers, met alle informatie en details. Download hier de flyer voor jouw werknemers en lees wat de voorwaarden zijn.

Met de zwaarwerkregeling is het inkomen van de bouwplaatsmedewerker lager, maar het pensioen blijft gelijk. Indien de bouwplaatsmedewerker zijn inkomen te laag vindt kan er eerder gestart worden met het pensioen. In dat geval loopt de uitkering nog steeds tot de AOW, maar valt het pensioen lager uit per maand.

Wie betaalt de uitkering en de regeling?

Bouwplaatsmedewerkers ontvangen de uitkering van het Aanvullingsfonds Bouw & Infra. De regeling wordt betaald vanuit de collectieve werkgeverspremie aan het Aanvullingsfonds en mogelijk overheidssubsidie.

Zwaarwerkregeling en transitievergoeding

Wanneer er gebruikt gemaakt wordt van de zwaarwerkregeling heeft de werknemer geen recht op een transitievergoeding. Dit is vanwege het feit dat de werknemer ontslag moet nemen indien gebruik van de zwaarwerkregeling gewenst is. Het dienstverband moet op de dag dat de regeling in gaat gestopt zijn.

De zwaarwerkregeling aanvragen?

Bouwplaatsmedewerkers dienen de zwaarwerkregeling zelf aan te vragen via de speciale zwaarwerkregeling-website.

Let op: het is een vrijwillige regeling en dus niet verplicht.

Contact

Wil je meer weten over de zwaarwerkregeling? Of vraag je je af wat deze regeling voor gevolgen heeft voor het pensioen van de bouwplaatsmedewerker? Neem dan contact op met specialist HRM en Loonadvies Peter Roskam (p.roskam@hoekenblok.nl) en hij helpt je graag verder!

 

info@HRY.nl | +31(0) 184 49 68 00

Peter Roskam
Specialist HRM & Loonadvies