Nieuws

Categorieën
Archief
HRM
8 april 2019

Wist u dat… de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) hoogst waarschijnlijk per 1 januari 2020 in werking treedt?

Wist u dat… deze wet belangrijke wijzigingen omvat die nu al van belang zijn om te weten omdat ze NU al van invloed kunnen zijn op beslissingen die u NU neemt?

Wist u dat… deze wet vanaf 1 januari direct effect heeft?

Wist u dat… de totale periode waarin u tijdelijke contracten mag geven wordt verlengd van 2 jaar naar weer 3 jaar? Werknemers krijgen hierdoor pas na 3 jaar (of na 3 tijdelijke contracten) recht op een vast contract.

Wist u dat… iedere werknemer bouwt vanaf 1 januari 2020 direct bij indiensttreding recht op een transitievergoeding op.

Wist u dat… het daarom wellicht raadzaam is een tijdelijk contract te laten eindigen op 31 december 2019?

Wist u dat… het iets eenvoudiger wordt een medewerker die niet functioneert te ontslaan?

Wist u dat… oproepkrachten na 13 maanden werken een aanbod moeten krijgen om vast in dienst te komen (voor de gemiddeld aantal gewerkte uren)?

Wist u dat… u dit kunt voorkomen

Wist u dat.. u vanaf 1 januari 2020 een lagere WW-premie betaalt voor werknemers met een contract voor onbepaalde tijd? En dus een hogere WW-premie voor werknemers met een contract voor bepaalde tijd?

IMC
Partner in subsidieadvies