Nieuws

Categorieën
Archief
HRM
14 december 2020

Je werknemers bouwen verlof op. Wettelijk gezien zijn er vervaltermijnen van toepassing op het verlof, maar in de praktijk worden deze vaak niet gehanteerd. Wil je als werkgever toch de vervaltermijnen hanteren? Zorg er dan voor dat je de verlofopbouw en -opnames goed registreert, de saldo’s tijdig aan je werknemers communiceert, helderheid biedt over de vervaldata en de ruimte geeft de verlofdagen tijdig op te nemen.

Vervaltermijnen verlof

Wettelijk gezien zijn de vervaltermijnen van het verlof, gerekend na afloop van het jaar waarin het saldo is opgebouwd:

  • Wettelijke verlof: 6 maanden;
  • Bovenwettelijk verlof: 5 jaar.

Let op: deze wettelijke termijnen zijn van toepassing, tenzij in de cao of arbeidsovereenkomst anders staat vermeld. Er zijn namelijk ook werkgevers die er bijvoorbeeld voor kiezen om het bovenwettelijk verlof aan het einde van elk kalenderjaar te laten vervallen. Dit moet dan wel expliciet vooraf schriftelijk zijn overeengekomen.

Daarnaast geldt dat werknemers uiteraard wel de gelegenheid moeten krijgen de dagen tijdig op te nemen. Is dit niet het geval, is er geen grond om de verlofdagen te laten vervallen.

Overzicht verlofsaldo’s

Zorg voor een goede registratie van de opbouw en opname van verlof per werknemer. De verlof-module van H@RY regelt dit voor je. De opbouw van het wettelijke- en bovenwettelijke verlof, eventueel aangevuld met adv, wordt automatisch naar rato verzorgd en de werknemers kunnen zelf de actuele saldo’s te allen tijde inzien via de werknemersapp. Ook het indienen van verlofaanvragen verloopt volledig geautomatiseerd via de app.

Goed werkgeverschap

Nadert het verlofsaldo van je werknemers een vervaltermijn? Dan heb je de plicht als werkgever ze hier tijdig op te wijzen en te stimuleren om dit verlof voor de vervaldatum op te nemen. Het stimuleren van het opnemen van verlofdagen is belangrijk om een goede werk-privé balans te kunnen borgen en draagt bij aan goed werkgeverschap.

Meer weten?

Heb je vragen of wil je meer weten over de verlof-module van H@RY? Onze specialisten staan voor je klaar!

info@HRY.nl | +31(0) 184 49 68 00

Peter Roskam
Specialist HRM & Loonadvies