Nieuws

Categorieën
Archief
HRM
3 mei 2021

“Slechts een derde van de ouders neemt ouderschapsverlof op”, aldus het ministerie. Hoe komt dat toch?

Ouders kunnen al 26 weken ouderschapsverlof opnemen in de eerste 8 jaar na de geboorte van hun kind. Dat is in principe onbetaald, tenzij werkgever en werknemers daar andere afspraken over maken binnen de organisatie of middels een cao. Indien het verlof onbetaald is, kan niet iedereen zich veroorloven om gebruik te maken van het verlof. Daarom wordt de nieuwe ouderschapsregeling in het leven geroepen vanaf augustus 2022!

Wat houdt deze regeling precies in?

De overheid betaalt de eerste 9 weken van het ouderschapsverlof gedeeltelijk door, om te stimuleren dat ouders meer gebruik gaan maken van het ouderschapsverlof. Het betreft de helft van het dagloon van de werknemer tot maximaal de helft van het maximum dagloon. Dat is nu 223,40, dus de vergoeding bedraagt op basis hiervan maximaal 111,70.

Let op: de voorwaarde voor het betaalde verlof is dat het moet worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind. De overige 17 weken kunnen nog steeds opgenomen worden tot de 8e verjaardag van het kind en blijven wettelijk onbetaald, tenzij daar andere afspraken over gemaakt zijn tussen werkgever en werknemer.

Hoe kan ouderschapsverlof aangevraagd worden?

De werknemer dient ten minste 2 maanden voordat het verlof ingaat schriftelijk bij de werkgever ouderschapsverlof op te vragen. Je mag als werkgever een verzoek tot ouderschapsverlof niet weigeren.

Meer weten?

Heb je vragen of wil je meer weten over de verlof-module van H@RY? Onze specialisten staan voor je klaar!

info@HRY.nl | +31(0) 184 49 68 00

Pieter de Jong
Specialist Loonadvies