Nieuws

Categorieën
Archief
HRM
1 augustus 2019

Het lag reeds in de lijn der verwachting, maar de Eerste Kamer heeft definitief ingestemd met de WAB, de Wet Arbeidsmarkt in Balans. De wet treedt per 1 januari 2020 in werking. Iedere organisatie met personeel krijgt vanaf die datum te maken met nieuwe regels inzake arbeidsrecht.
Nog maar net gewend aan eerdere wetswijzigingen –het kabinet lanceerde immers nog niet zo heel lang geleden de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) –krijgen we alweer nieuwe regels voorgeschoteld omtrent ontslag en transitievergoeding. Hierbij een kort overzicht van hetgeen de komst van de WAB zal veranderen:

Vast contract na 3 jaar
De ketenregeling gaat weer terug van twee, naar drie jaar. Nu hebben werknemers na twee jaar recht op een vast contract, vanaf 1 januari 2020 bedraagt die termijn weer drie jaar. Het aantal tijdelijke contracten dat een werkgever een werknemer binnen die periode mag aanbieden, blijft drie.

Verruiming ontslaggronden
In tegenstelling tot hetgeen nu het geval is, wordt ontslag mogelijk als sprake is van meerdere omstandigheden. Er kan dus een optelsom gemaakt worden. Nu moet een werkgever nog volledig voldoen aan een van de in de wet genoemde ontslaggronden.
Per komend jaar geldt een nieuwe ontslaggrond, welke als volgt luidt: “de combinatie van omstandigheden genoemd in twee of meer van de wettelijke gronden, die zodanig is dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.”

Transitievergoedingen wijzigen
De regels omtrent de transitievergoeding worden aangepast. Nu moet een werknemer minimaal twee jaar in dienst zijn om aanspraak te kunnen maken op een transitievergoeding. Per aanstaande 1 januari hebben werknemers dit recht direct vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst. Het ontslag van een werknemer met een kort dienstverband gaat dus meer kosten.
Daar staat tegenover dat de kosten van het ontslag van iemand met een lang dienstverband, juist lager worden. De opbouw van de transitievergoeding wordt een derde maandsalaris per gewerkt jaar. De extra opbouw van de transitievergoeding bij een dienst- verband van meer dan tien jaar komt te vervallen. Let daarbij op de overgangsregeling: de huidige regels blijven gelden voor procedures bij UWV of kanton- rechter indien deze zijn gestart voor 1 januari 2020 én in het geval de arbeidsovereenkomst voor die datum is opgezegd of de werknemer voor die datum met het ontslag heeft ingestemd.

Oproepkrachten
De regeling voor oproepkrachten wordt veranderd. In het kort: een werknemer moet minstens vier dagen vooraf worden opgeroepen door de werkgever. Wanneer de werkgever binnen vier dagen voor aanvang van de werkzaamheden, met wijzigingen komt of het werk intrekt, heeft de werknemer recht op loondoorbetaling conform de oorspronkelijke oproep. Daarnaast moet de werkgever een oproepkracht na twaalf maanden een aanbod doen voor een contract met vaste uren.

Het bovenstaande vormt slechts een greep uit de wijzigingen die de WAB met zich mee zal brengen. Bovenstaande hebben we ook in een handig overzicht voor u gezet.
Er zullen bovendien altijd uitzonderingen op de regel gelden. Laat u dan ook tijdig adviseren door een van de HRM-specialisten van H@RY.

Meer weten? Chat, mail of bel met H@RY.
info@HRY.nl | +31(0) 184 49 68 00

IMC
Partner in subsidieadvies