Nieuws

Categorieën
Archief
24 februari 2020

Maak je gebruik van buitenlandse dienstverleners? Zorg er dan voor dat zij zich vanaf 1 maart 2020 vóór aanvang van hun werkzaamheden in Nederland hebben aangemeld bij het online meldloket van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zorg vervolgens dat je deze gegevens controleert en voorkom zo een stevige boete!

De meldingsplicht geldt voor:

 • Buitenlandse dienstverleners: Bedrijven uit andere EU-lidstaten, Zwitserland, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein die tijdelijk met hun werknemers in Nederland komen werken.
 • Buitenlandse zelfstandigen: Zelfstandigen die tijdelijk in Nederland komen werken en werkzaam zijn in één van de volgende sectoren:
  • bouw
  • schoonmaak
  • voedingsindustrie
  • metaal
  • zorg
  • glazenwasserij
  • land- en tuinbouw
  • transport- en uitzendsector (gelden extra regels).

Je plicht als opdrachtgever

Als opdrachtgever ben je verplicht te controleren of er gemeld is en of de melding klopt. Je ontvangt een bericht wanneer de buitenlandse werkgever of zelfstandige zijn komst heeft gemeld. Je kunt de melding online inzien.

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) controleert of werkgevers, zelfstandigen en opdrachtgevers zich houden aan de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU). Samen met de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft de Inspectie SZW direct inzage in alle meldingen. Ook voor sociale partners is het mogelijk gegevens uit het meldloket op te vragen. Blijkt uit een controle dat de komst niet vooraf is gemeld? Dan kunnen zowel de buitenlandse dienstverlener als de opdrachtgever een boete krijgen welke kan oplopen tot € 12.000 per overtreding.

Meer informatie

Voor meer informatie over de gevolgen van detachering door buitenlandse dienstverleners of detachering van je werknemers naar het buitenland kun je contact opnemen met onze specialist belastingadvies Albert de Jager (a.dejager@hoekenblok.nl) of specialist loonadvies (p.dejong@hoekenblok.nl).

 

info@HRY.nl | +31(0) 184 49 68 00

Pieter de Jong
Specialist Loonadvies