Nieuws

Categorieën
Archief
5 oktober 2021

De meeste vakanties zitten er weer op en er valt in sommige gevallen weer genoeg te discussiëren over de hoogte van het salaris dat is doorbetaald gedurende deze periode.

Voor alle duidelijkheid werkgevers mogen het recht op vakantie niet zomaar aantasten. De bedoeling van vakantie is dat werknemer dan kan “recupereren”. Dat recupereren is voor de wetgever zo belangrijk dat in het wetboek is opgenomen dat zelfs de werknemer er niet voor mag kiezen om afstand te doen van zijn wettelijke vakantiedagen in ruil voor geld. Dit mag de werknemer overigens wel voor de bovenwettelijke vakantiedagen.

De werknemer houdt gedurende zijn vakantie ook recht op zijn of haar salaris. Als er sprake is van een vast maandsalaris dan betaalt de werkgever tijdens vakantie het reguliere salaris door. Dan komt de vraag of een werknemer die zijn inkomen voor een aanmerkelijk deel van zijn jaarsalaris met overwerk verdient? Moet dit overwerk (inclusief toeslagen) dan ook tijdens de vakantie worden betaald?

Tijdens een vakantie wordt geen overwerk verricht door de werknemer. Veel werkgevers betalen gedurende de vakantieperiode alleen het “basissalaris” en niet hetgeen hij “normaal” of “gemiddeld” aan loon zou hebben verdiend door het structurele overwerk.

Recent heeft het Europese Hof van Justitie hierover een interessante en verstrekkende uitspraak  gedaan. Het betreft  een zaak van een Duitse werknemer. Kort samengevat stelt het Europees Hof dat de werknemer geen beperking mag ervaren met betrekking tot het loon. Er wordt dan ook gesproken over vakantieloon. Dit houdt in dat het salaris wat de werknemer gemiddeld heeft verdiend voorafgaand aan de vakantieperiode, de werkgever ook aan de werknemer moeten betalen gedurende de vakantieperiode.

Hier zijn een aantal voorwaarden over opgenomen. Een werknemer heeft aanspraak op vakantieloon over (gemiddelde) overuren als hij

  1. a) structureel overuren maakt;
  2. b) die overuren voortvloeien uit een verplichting op grond van de arbeidsovereenkomst en zijn functie;
  3. c) de vergoeding van de overuren een belangrijk onderdeel vormt van het inkomen van de werknemer.

De werknemer heeft dus geen aanspraak op vakantieloon als hij er zelf voor kiest om het werk in eigen tijd af te maken of zelf vraagt om overwerk om zo meer te verdienen. Uiteraard ligt hier de bewijslast bij de werkgever om aan te tonen dat de werknemer niet verplicht is om over te werken, dan wel dat de werknemer hier zelf om heeft verzocht.

Houd er rekening mee dat wanneer het komende jaar er structureel overwerk plaatsvindt en er wordt voldaan aan de hiervoor genoemde voorwaarden, werknemers een beroep kunnen doen op het uitbetalen van vakantieloon.

Natasja Sperling
Specialist HRM & Arbeidsrecht