Nieuws

Categorieën
Archief
Petra van Leenen
Specialist HRM & Loonadvies
HRM

Momenteel werken veel werknemers geheel of gedeeltelijk thuis in verband met COVID-19. Wat is precies de verantwoordelijkheid van de werkgever bij thuiswerken? En welke rol speelt de werknemer hierin? Verantwoordelijkheid werkgever De werkgever heeft niet alleen de verantwoordelijkheid om op kantoor te zorgen voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden, maar dit geldt ook voor de werkplek […]

Lees meer
Petra van Leenen
Specialist HRM & Loonadvies
HRM

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor het aanbieden van een veilige en gezonde werkomgeving en dien je maatregelen te nemen om de kans op ongelukken, verzuim en eventuele gevolgen hiervan te beperken. De Arbowet verplicht dit in de vorm van een RI&E: Risico-Inventarisatie en -Evaluatie. Als werkgever ben je al jaren verplicht een RI&E en […]

Lees meer
Petra van Leenen
Specialist HRM & Loonadvies
HRM

Het lag reeds in de lijn der verwachting, maar de Eerste Kamer heeft definitief ingestemd met de WAB, de Wet Arbeidsmarkt in Balans. De wet treedt per 1 januari 2020 in werking. Iedere organisatie met personeel krijgt vanaf die datum te maken met nieuwe regels inzake arbeidsrecht. Nog maar net gewend aan eerdere wetswijzigingen –het […]

Lees meer
Petra van Leenen
Specialist HRM & Loonadvies
HRM

Wist u dat… de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) hoogst waarschijnlijk per 1 januari 2020 in werking treedt? Wist u dat… deze wet belangrijke wijzigingen omvat die nu al van belang zijn om te weten omdat ze NU al van invloed kunnen zijn op beslissingen die u NU neemt? Wist u dat… deze wet vanaf […]

Lees meer